KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Przykład Dieudonné’a równania różniczkowego bez rozwiązania

Bielas, Wojciech; Draga, Szymon; Idzik, Piotr; Jałowiecki, Konrad; Nowak, Magdalena; Piszczek, Agnieszka; Sitko, Magdalena; Volkmann, Peter; Wrzesiński, Adam; Zawiski, Radosław; Zwierzyńska, Joanna


Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Analysis (IANA)
Publikationstyp Forschungsbericht/Preprint
Publikationsjahr 2012
Sprache Polnisch
Identifikator KITopen-ID: 1000090909
Verlag Koło Naukowe Matematyków Uniwersytetu Śląskiego
Umfang 4 S.
Serie Macierzator ; 47
Externe Relationen Abstract/Volltext
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft
KITopen Landing Page