KIT | KIT-Bibliothek | Impressum | Datenschutz

Nowe impulsy do dyskusji o polityce klimatycznej w ramach zrownowazonego rozwojy: Globalny projekt udzialu obywatelskiego 'WWViews'

Knapp, M.; Hauser, C.Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS)
Publikationstyp Buchaufsatz
Jahr 2010
Sprache Englisch
Identifikator KITopen ID: 150081845
HGF-Programm 48.01.02; LK 01
Seiten 61-76
Erscheinungsvermerk Banse, G. [Hrsg.] 3. Polsko-Niemiecka Konf.'Zrownowazony rozwoj: Od naukowego badania do politycznej strategii', Katowice, PL, 25-27 Listopad 2009 Berlin : edition sigma, 2010 (Globalny rozwoj przyszlosciowy - perspektywy dla Niemiec ; 16.2)
KIT – Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft KITopen Landing Page